Εκτός από τις ελεγκτικές υπηρεσίες, η εταιρεία μας προσφέρει μια σειρά άλλων ειδικών χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπως: 

 

  • Αποτίμηση Αξίας επιχειρήσεων
  • Διενέργεια Ειδικών Πραγματογνωμοσυνών
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Συγχωνεύσεις, Αποσχίσεις, Εξαγορές και Μετασχηματισμούς Εταιριών
  • Εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και οργάνωση της μετάβασης στα Δ.Λ.Π.
  • Business  Plans
  • Η άσκηση έργου εκκαθαριστή, συνδίκου πτώχευσης και επιτρόπου.