Η Nexia Eurostatus Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., ιδρύθηκε το 1999 από μια ομάδα καταρτισμένων και έμπειρων επαγγελματιών, μέλη του Ελληνικού Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) ή του ACCA, με επικεφαλής τον κ. Στυλιανό Ξυδιά, ο οποίος είχε ήδη 25 χρόνια προϋπηρεσίας σε μία από τις κορυφαίες πολυεθνικές, ελεγκτικές εταιρίες στην Ελλάδα.

     Η πολύχρονη επαγγελματική σταδιοδρομία των ιδρυτών σε ανάλογες εταιρείες διεθνούς κύρους και η μεγάλη εμπειρία που έχουν συλλέξει, έχει σαν αποτέλεσμα την παροχή υψηλής ποιότητας ελεγκτικών, οικονομοτεχνικών και διοικητικών υπηρεσιών, με κύρια χαρακτηριστικά την ευελιξία και τη γρήγορη ανταπόκριση στις ανάγκες των επιχειρήσεων

     Σήμερα, η  Nexia Eurostatus AE, απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των πελατών της, που εκτιμούν την ποιότητα και το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών. Αυτή η εμπιστοσύνη έχει επιτευχθεί με σταθερά και επιτυχή βήματα, και έχει κατατάξει την εταιρία μας σε ηγετική θέση, μεταξύ των ελεγκτικών εταιριών μεσαίου μεγέθους, όπου και δραστηριοποιούμαστε.

     Η εταιρία μας είναι μέλος του ομίλου Nexia International ενός διεθνούς δικτύου ανεξαρτήτων λογιστικών, ελεγκτικών και συμβουλευτικών εταιριών που κατατάσσεται στην 9η θέση παγκοσμίως σύμφωνα με το International Accounting Bulletin Survey 2018, έχοντας πάνω από 245 μέλη με παρουσία σε 115 χώρες. Η  Nexia Eurostatus Α.Ε., ως ένα από τα πολλά μέλη της, συμμετέχει ενεργά με τα καταρτισμένα στελέχη της, σε περιφερειακά  meetings  και διεθνή συνέδρια, και ωφελείται από την ανταλλαγή γνώσεων και εξειδικευμένης εμπειρίας μεταξύ των μελών και μέσω ποικίλων δημοσιεύσεων της  Nexia, ιδιαιτέρα στον τομέα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IFRS), των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων (IAS) και της Διεθνούς Φορολογίας.